Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Tổ chức và tính chất của hợp kim cu-2,8ni-1,0si dạng tấm mỏng sau hóa già Microstructure and properties of cu-2,8ni-1,0si alloy sheet after aging treatment 23 Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Huy Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Chế tạo lớp phủ chống ăn mòn và mài mòn trên mặt trong các chi tiết dạng ống trụ tròn bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện - Manufacturing of anticorrosion and antiwear coatings on the inner surface of cylindrical tubes by electrical arc spray technolog 18 Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Viết Bình Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện - Application of microcontroller to make a mutifunction loader for electrical driver systems 14 Vương Đức Phúc Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi 7 Phạm Thành Tâm, Đinh Anh Tuấn Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space 3 Đinh Anh Tuấn Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016
Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng. Hồ Thị Hương Thơm
Xây dựng thuật toán và chương trình - Tính toán xói cục bộ trụ cầu 98 Nguyễn Thế Anh, Phạm Trọng Hải, Lê Văn Minh, Lê Tùng Anh Số 40
Cấu trúc nghiệm của phương trình hàm đa thức - Structure of solutions of polynomial functional equations 94 Phạm Văn Minh Số 40
Phân tích tình hình cung cầu gạo xuất khẩu của Việt Nam trong mười năm qua và dự báo đến năm 2020. 90 Phạm Văn Cương, Vũ Trụ Phi, Nguyễn Thị Liên Số 40
Tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu có tính đến các yếu tố ngẫu nhiên đầu vào- Optimizing the main dimension of the ship by taking into account the incidental input data 85 Trần Ngọc Tú Số 40

Pages