Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Nghiên cứu ảnh hưởng của cọc xiên đến sự phân bố nội lực trong kết cấu công trình bến bằng mô hình 3d trong sap 2000- Studying the effects of oblique piles on the distribution of internal force of the quay structure with 3d model in sap 2000 40 Trần Long Giang Số 40
Điều khiển cần trục tháp bằng kỹ thuật trượt- Control of tower cranes using sliding mode method 32 Lê Anh Tuấn Số 40
Ảnh hưởng của hồi lưu khí xả đến quá trình cháy trong động cơ Diesel tàu thủy - The influence of exhaust gas recirculation on burnning process in Diesel engine of ships 27 Nguyễn Trí Minh Số 40
Quy chuẩn Việt Nam về dao động xoắn hệ trục Diesel tàu biển và ứng dụng xây dựng phần mềm tự động tính ứng suất xoắn cực đại cho phép đối với hệ trục Diesel tàu biển. 23 Đỗ Đức Lưu, Hoàng Văn Sĩ, Lê Văn Vang Số 40
Nghiên cứu tính bất ổn định của xâm thực cục bộ trên profil cánh- Studying the instability of partial cavitation on hydrofoils 19 Vũ Văn Duy, Nguyễn Chí Công, Phạm Thị Thúy Số 40
Đánh giá sự mài mòn xéc măng trong quá trình hoạt động của động cơ Diesel tàu thủy cỡ lớn- Operational evaluation of piston ring wear in large marine diesel engines 16 Trương Văn Đạo Số 40
Phương pháp tính toán bộ giảm chấn thủy khí- Calculation method for hydropneumatic dampers 13 Bùi Thức Đức Số 40
Nghiên cứu chế tạo hệ thống bơm gạn hút hiệu quả dầu tràn từ tàu biển. 9 Trần Hồng Hà Số 40
Điều khiển cần trục tháp bằng hồi tiếp tuyến tính hóa- Control of tower cranes using feedback linearization 5 Lê Anh Tuấn Số 40
Điều khiển các tiêu chuẩn nước nồi hơi, chẩn đoán và ngăn ngừa sự cố do nước nồi gây ra- Control the criteria of boiler water then give out the diagnosis and prevention the troubles 113 Nguyễn Ngọc Hoàng Số 39

Pages