Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Biến dạng uốn của móng thùng chìm dùng cho tháp gió xa bờ trong quá trình lắp đặt- Buckling behaviors of bucket foundation for offshore wind tower during installation 67 Trần Đức Phú, Lee Gye Hee Số 39
Mô phỏng và phân tích tương tác thủy động lực giữa tàu với bờ và đáy luồng hàng hải (phần 1: mô hình toán)- Simulation and numerical investigation of ship-bank and ship-bottom interactions in marine channel (part 1: mathematical model) 63 Trần Khánh Toàn Số 39
Điều khiển hồi tiếp phi tuyến cầu trục- Nonlinear feedback control of overhead cranes 59 Lê Anh Tuấn Số 39
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hình dáng thiết bị lặn đến các thông số thủy động lực học của chúng- Study of the influence of underwater vehicle hull forms to its hydrodynamic characteristics 55 Trần Ngọc Tú Số 39
Quyền dự phòng và chuyển quyền dự phòng của các tổ hợp DG tàu thuỷ - The priority to the standby state and the ability to transfer to another of marine DG combination 50 Lưu Kim Thành Số 39
Tính toán năng lượng sóng cho công nghệ phát điện- Calculation of wave energy used in technologies generator 46 Đào Minh Quân Số 39
Tính dao động xoắn tự do hệ trục diesel tàu thủy khi treo nhóm piston - biên trong xi lanh sự cố 42 Đỗ Đức Lưu Số 39
Hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời quấn dây tàu thủy ghép nối điều khiển và giám sát trên máy tính 38 Hoàng Đức Tuấn, Tô Văn Hưng Số 39
Phân tích, thiết kế phần mềm tự động tính dao động xoắn hệ trục diesel tàu thủy- Analyzing, designing the softwere for automation calculating the torsional vibrations on the shaft line with the marine diesel engine 34 Đỗ Đức Lưu, Cao Đức Hạnh Số 39
Khảo sát rẽ nhánh của dao dộng tuần hoàn trong hệ tuyến tính từng khúc bằng phương pháp bắn đơn- Analyzing the bifurcation of periodic vibrations of piecewise-linear systems using the single shooting method 30 Hoang Manh Cuong, Lê Anh Tuấn Số 39

Pages