Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Thiết kế hệ thống quản lý công suất cho trạm phát điện tàu thủy 26 Hoàng Đức Tuấn Số 39
Nguyên lý hoạt động của phương thức điều chế kết hợp OQPSK-OFDM 21 Lê Quốc Vượng Số 39
Nhận dạng và phân loại các dạng hạt mài trong dầu bôi trơn động cơ Diesel bằng mô hình mạng Nơ ron nhân tạo 17 Mai Thế Trọng, Nguyễn Đại An Số 39
Giải pháp sử dụng hệ thống nhiên liệu common rail cho động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ- Solution for using common rail fuel system on small marine diesels 13 Nguyễn Huy Hào Số 39
Tính toán và thiết kế bộ kết hợp dầu hiệu quả trong máy phân ly dầu nước tàu thủy- Calculate and designe an effective coalescer in the marine oily-water separator 7 Trần Hồng Hà, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Việt Đức Số 39
Bơm Piston áp lực cao sử dụng cho hệ thống xử lý nước mặn thành nước ngọt. 4 Nguyễn Hồng Phúc, Đình Vương Quý Số 39
Xác định trường nhiệt độ trên tầng cánh Tuabin bằng phương pháp phần tử hữu hạn 102 Nguyễn Trung Kiên, Vũ Đức Mạnh Số 38
Chỉnh trơn tuyến hình tàu thủy bằng phần mềm Solidworks- Fairing form of ship by software Solidworks 99 Nguyễn Vĩnh Hải Số 38
Xây dựng văn hóa trong ngành vận tải biển Việt Nam- Building culture in the shipping industry of Vietnam 94 Dương Văn Bạo Số 38
Những lưu ý khi lập các chứng từ trong quá trình giao nhận hàng hóa tại cảng biển 91 Đặng Công Xưởng Số 38

Pages