Skip to content Skip to navigation

Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho Ngành Kỹ thuật ô tô – KOT