Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • THÔNG BÁO: Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021. Qua thời gian triển khai tời các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ...
 • THÔNG BÁO: Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

  Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2020-2021: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm...
 • THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021)

  Nhân dịp chào mừng năm mới 2021, Nhà trường xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 01/2020 hoặc tháng 02/2021, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, Nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải trước ngày 23/12/20202 để Ban biên tập tiến hành quy trình bình...
 • Vòng chung kết Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2020

  Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức hằng năm, là giải thưởng quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Năm nay, Giải thưởng thu hút 461 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 103 cơ sở giáo dục đại học trong cả...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở, NCKH Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021

  Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường về việc triển khai đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo: 1.1. Công tác...

Pages