Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Danh sách ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công...
 • Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5/2020

  Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 là ngày hội tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động giảng dạy, sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại khoa học mới. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa...
 • [THÔNG BÁO]: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2019-2020

  Thực hiện kế hoạch 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020; Căn cứ Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường của Trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Thực hiện Thông báo 110/TB-ĐHHHVN-KHCN...
 • [THÔNG BÁO]: Điều chỉnh hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

  Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công...
 • Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

  Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng...

Pages