Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
1
Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110KW tại ĐHHH Việt Nam
Problems in making the multi-channel vibration measurement system on the D-G set 110KW in Vietnam Maritime University
ĐỖ ĐỨC LƯU, LẠI HUY THIỆN, HOÀNG VĂN SĨ, CAO ĐỨC HẠNH 5 SỐ 50 (04/2017)
2
Thử nghiệm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn HHO với nhiên liệu cấp cho động cơ
Experiment for evaluating the working ability and emission of marine diesels when mixing HHO with fuel oil
PHẠM XUÂN DƯƠNG, NGUYỄN HUY HÀO 4 SỐ 49 (01/2017)
3
Xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel - vỏ tàu - chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt
Creating functional models of the main proppulsion plant diesel - hull - propeller of sea going general cargo ship in special operating regimes
ĐỖ ĐỨC LƯU, LƯƠNG CÔNG NHỚ 3 SỐ 48 (11/2016)
4
Điều khiển Rô bốt kiểu tay đôi sử dụng kỹ thuật trượt SMC
Control of Dual-arm robots using Sliding Mode technique
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 10 SỐ 50 (04/2017)
5
Mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy
Vibration simulation on the marine rotor machinery
ĐỖ ĐỨC LƯU, LẠI HUY THIỆN, LƯU MINH HẢI, BÙI XUÂN QUỲNH 8 SỐ 49 (01/2017)
6
Các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biển lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy
The solutions for prevention of marine fouling to pipe line, equipment and hull of ship
NGUYỄN NGỌC HOÀNG, PHẠM VĂN VIỆT 15 SỐ 50 (04/2017)
7
Tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng
Calculation and simulation the impact of tidal streams to motion orbit of the ship on Hai Phong channel
LƯƠNG CÔNG NHỚ , PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, BÙI VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN CANG 14 SỐ 49 (01/2017)
8
Xây dựng mô hình toán mô phỏng giám sát hoạt động của me 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn
Creating mathematical models for operation monitoring of main engine 6S46MC-C7 on the general cargo ship 34000 DWT
ĐỖ ĐỨC LƯU, NGUYỄN BIÊN THÙY, LÊ VĂN VANG 13 SỐ 48 (11/2016)
9
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy
Research, design autopilot system
ĐINH ANH TUẤN 19 SỐ 50 (04/2017)
10
Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phàn mềm Delphi
Developing a Delphi-based program to compute the V-belt drive system
ĐÀO NGỌC BIÊN 18 SỐ 49 (01/2017)
11
Điều khiển thích nghi chuyển động tàu thủy cao tốc
Adaptive motion control of high-speed ship
NGUYỄN HỮU QUYỀN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM, TRẦN ANH DŨNG 23 SỐ 50 (04/2017)
12
Giải pháp đồng bộ tín hiệu định vị trong bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm
An efficient method of signal synchronization in GPS receivers based on software defined radio
PHẠM VIỆT HƯNG 22 SỐ 49 (01/2017)

Pages