Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
25
Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy
Modelof full automatic control system for marine electrical power station
HOÀNG ĐỨC TUẤN, ĐINH ANH TUẤN, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 51 (08/2017)
26
Điều khiển phi tuyến thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp cho hệ thống phát điện sức gió
Nonlinear control for supercapacitor energy storage system integrated with wind turbine
PHẠM TUẤN ANH, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 29 SỐ 50 (04/2017)
27
Giới thiệu hệ thống ICCS trên tàu thủy
An introduction to ICCS on ships
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 27 SỐ 49 (01/2017)
28
Nghiên cứu sự thay đổi tổ chức, cơ tính vùng haz của mối hàn thép cacbon ở các chiều dày khác nhau trong kết cấu tàu thủy
Investigation the change of microstructures and properties in haz of carbon steel welds in the diffrent thickness shipbuiding structures
LÊ THỊ NHUNG, BÙI SỸ HOÀNG, NGÔ XUÂN HÙNG, PHẠM MAI KHÁNH 33 SỐ 52 (11/2017)
29
Thiết kế bộ điều khiển adaptive backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông
Adaptive backstepping controller design for saturated induction motor drives
ĐINH ANH TUẤN 39 SỐ 51 (08/2017)
30
Sử dụng phụ gia nhiên liệu nano là giải pháp để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ diesel tàu thủy
Using fuel additives nano is a solution to reduce fuel consumption for marine diesel engine
LÊ TRÍ HIẾU, ĐẶNG KHÁNH NGỌC, PHẠM VĂN VIỆT 35 SỐ 50 (04/2017)
31
Đo và xử lý tín hiệu âm thanh tàu thủy dùng công nghệ NI
Measurement and analysis of sound levels on ships using National Instruments technologies
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 32 SỐ 49 (01/2017)
32
Nghiên cứu mô phỏng quá trình thấm cacbon bằng phần mềm Sysweld
Study on carburizing process simulation by Sysweld software
TRẦN THỊ XUÂN, NGÔ XUÂN HÙNG, NGUYỄN DƯƠNG NAM 37 SỐ 52 (11/2017)
33
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công thép SUS304 bằng máy tiện CNC
Study of effect of technological parameters on the surface roughness when machining SUS304 steel parts by using CNC lathe
NGUYỄN TIẾN DŨNG 45 SỐ 51 (08/2017)
34
Nghiên cứu quá trình tạo cặn trong buồng cháy động cơ
Investigating deposit formation in combustion chamber of diesel engines
PHẠM VĂN VIỆT, LƯƠNG CÔNG NHỚ , NGUYỄN LAN HƯƠNG 39 SỐ 50 (04/2017)
35
Xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực
Building control algorithms for active harmonic filter
ĐOÀN HỮU KHÁNH, HOÀNG ĐỨC TUẤN 37 SỐ 49 (01/2017)
36
Đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Bắ́c Việt Nam, 2016
Quality assessment of coastal waters in the Northern part of Vietnam, 2016
LÊ VĂN NAM, DƯƠNG THANH NGHỊ, NGUYỄN XUÂN SANG 41 SỐ 52 (11/2017)

Pages