Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
49
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh
Coffee bean grading system based on the image processing
LÊ XUÂN VIỆT, NGUYỄN MINH ĐỨC 75 SỐ 50 (04/2017)
50
Đánh giá nguy cơ tràn dầu và nâng cao khả năng ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Việt Nam
Risk assessment of oil spill and improving capacity of oil spill response around Vietnamese sea
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, PHAN VĂN HƯNG 73 SỐ 49 (01/2017)
51
Đánh giá độ chính xác của thiết bị đo và phân tích âm thanh VMU-SLM. 01
Evaluating the accuracy of sound level meter VMU-SLM01
ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC 81 SỐ 51 (08/2017)
52
Nghiên cứu xử lý thành phần hữu cơ trong nước thải đô thị bằng công nghệ màng lọc MBR (membrane bioreactor)
Application of membrane bioreactor (MBR) technology for organic matter treatment in urban wastewater
NGUYỄN MINH KỲ, TRẦN THỊ TUYẾT NHI, NGUYỄN HOÀNG LÂM 79 SỐ 50 (04/2017)
53
Sự cần thiết xây dựng kế hoạch tổng thể phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (OPRE) trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam
Neccessity to establish an overall plan to prevent and response to environmental incidents (OPRE) in maritime for Vietnam
TRẦN ANH TUẤN, BÙI ĐÌNH HOÀN, PHẠM THỊ DƯƠNG 78 SỐ 49 (01/2017)
54
Điều khiển thích nghi bền vững tay máy đôi
Robust adaptive control of dual-arm manipulators
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 85 SỐ 51 (08/2017)
55
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy
Research to design a tension automatic control system for ship mooring winches
PHẠM HỮU TÂN, NGUYỄN TRÍ MINH 84 SỐ 50 (04/2017)
56
Nghiên cứu dựng cảnh 3D vùng nước cảng biển khu vực Vũng Tàu trên hệ thống mô phỏng buồng lái NTpro 50
Building 3D scene of Vung Tau port area using model wizard software
TRẦN VĂN LƯỢNG, LA THANH HẢI 82 SỐ 49 (01/2017)
57
Nâng cao chất lượng hệ thống định vị động tàu dịch vụ dưới tác động không mong muốn với giải thuật Fuzzy Takagi-sugeno
Enhancing quality of the dynamic positioning system for supply vessel under unexpected impact based on Fuzzy Takagi-sugeno algorithm
ĐỖ VIỆT DŨNG, ĐẶNG XUÂN KIÊN, HỒ LÊ ANH HOÀNG 92 SỐ 51 (08/2017)
58
Dự báo ngắn hạn sản lượng hàng hóa thông qua các bến cảng thuộc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2017
Short-term forecasting of cargo throughput at the harbors of Haiphong Port Joint Stock Company for year 2017
NGUYỄN HỒNG VÂN, BÙI HẢI ĐĂNG 90 SỐ 50 (04/2017)
59
Đánh giá năng lực logistics của việt nam thông qua chỉ số logistics performance index (LPI)
Assessing vietnam logistics capacity through logistics performance index (LPI)
NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG 87 SỐ 49 (01/2017)
60
Xây dựng hệ thống mô phỏng 3D động học tàu thủy
Buiding 3D simulation system of the dynamics of a marine ship
ĐOÀN HỮU KHÁNH, PHẠM MINH THẢO, NGUYỄN VĂN HÙNG, ĐÀO XUÂN TÙNG, NGUYỄN CAO SƠN 96 SỐ 51 (08/2017)

Pages