Skip to content Skip to navigation

HĐBT Tạp chí tiếng Việt

1

PGS.TS Lương Công Nhớ

Tổng Biên tập

2

TS. Phạm Xuân Dương

Phó Tổng Biên tập

3

PGS.TS Đặng Văn Uy

Hội đồng biên tập

4

PGS.TS Nguyễn Viết Thành

Hội đồng biên tập

5

PGS.TS Đinh Xuân Mạnh

Hội đồng biên tập

6

TS. Lê Quốc Tiến

Hội đồng biên tập

7

PGS.TS Đỗ Quang Khải

Hội đồng biên tập

8

PGS.TS Lê Văn Điểm

Hội đồng biên tập

9

PGS.TS Đào Văn Tuấn

Hội đồng biên tập

10

TS. Nguyễn Trí Minh

Hội đồng biên tập

11

PGS.TS Trần Anh Dũng

Hội đồng biên tập

12

TS. Lê Quốc Định

Hội đồng biên tập

13

PGS.TS Đặng Công Xưởng

Hội đồng biên tập

14

PGS.TS Vũ Trụ Phi

Hội đồng biên tập

15

TS. Hoàng Văn Hùng

Hội đồng biên tập

16

ThS. Hoàng Ngọc Diệp

Hội đồng biên tập

17

PGS.TS Nguyễn Đại An

Hội đồng biên tập

18

PGS.TS Lê Văn Học

Hội đồng biên tập

19

PGS.TS Đỗ Đức Lưu

Hội đồng biên tập

20

ThS. Lê Kim Hoàn

Hội đồng biên tập

21

PGS.TS Nguyễn Hồng Vân

Thư kí Hội đồng