Skip to content Skip to navigation

Chuyên gia

Tiến sĩ Trần Thế Nam

Đơn vị: Phòng Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực chuyên môn: Khai thác bảo trì tàu thủy

Chi tiết

Tiến sĩ Lưu Hoàng Minh

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật điện và điều khiển

Chi tiết

Tiến sĩ Vũ Văn Huyền

Đơn vị: Khoa Công trình

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học kỹ thuật

Chi tiết

Tiến sĩ Hồ Thị Hương Thơm

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đức

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Quang học và tần số vô tuyến

Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Trung Đức

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

Chi tiết

Tiến sĩ Trần Thị Hương

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Duy Trường Giang

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích hệ thống - quản lý và xử lý thông tin

Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tuân

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

Chi tiết

Tiến sĩ Trần Đăng Hoan

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực chuyên môn: Tin học

Chi tiết

Pages