Skip to content Skip to navigation

Thể lệ gửi bài

1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải - Journal of Marine Science and Technology” (ISSN 1859-316X) đăng các thông tin, phổ biến các định hư­ớng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Tr­ường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các thông tin này chư­a đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào

2. Các lĩnh vực chuyên môn của Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

- Lĩnh vực Khoa học hàng hải;
- Lĩnh vực Cơ khí - Động lực;
- Lĩnh vực Đóng tàu - Công trình nổi;
- Lĩnh vực Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin;
- Lĩnh vực Xây dựng công trình thủy - Cảng biển;
- Lĩnh vực Đảm bảo an toàn hàng hải;
- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường biển;
- Lĩnh vực Kinh tế hàng hải;
- Lĩnh vực Logistic và chuỗi cung ứng;
- Lĩnh vực Luật hàng hải.

3. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí

- Bài gửi đăng trên Tạp chí phải đánh máy vi tính theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 10pt, in 1 bản gốc dài không quá 05 trang (khổ giấy A4 21 x 29,7cm; Lề trái: 2,8 cm; Phải: 2,5cm; Trên: 3,0cm; Dưới: 2,5cm) kèm file bản thảo gửi qua Email.

- Quy cách trình bày cụ thể xin mời xem tại Template của Tạp chí được đính kèm.

*. Một bài báo khoa học phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:
- Tiêu đề của bài báo: Phản ánh nội dung chính của bài viết và đề cập thẳng vấn đề muốn giải quyết và dùng những từ chủ yếu (keywords) để những ai nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực có thể nhận biết được.
- Tên tác giả: Sau đầu đề bài báo là tên tác giả. Có ghi chú chức danh, học hàm, học vị, nơi làm việc.
- Tóm tắt: Phần này tóm tắt mục đích của bài viết, giúp độc giả nhận biết bài viết có phù hợp với đề tài mình họ đang quan tâm không, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả (
dài tối thiểu 100 từ và không quá 300 từ).

- Giới thiệu: Trong phần này, tác giả xác định: Lý do thực hiện nghiên cứu, Những kiến thức nào đã có trước đề tài này?
- Phương pháp nghiên cứu: tác giả trình bày các phương pháp nghiên cứu và nêu vắn tắt từng phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã sử dụng để thực hiện nghiên cứu.
- Kết quả: Mục này trình bày những kết quả đạt được thông qua quá trình nghiên cứu.
- Kết luận: Nêu lên những kết luận về những nội dung chính của công trình khoa học.
- Tài liệu tham khảo: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.
- Khi chuyển mục, khoảng cách so với mục tiếp theo luôn là 1 dòng. Giữa hai khối (block) chữ không để khoảng cách trống. Dòng bắt đầu block mới không được viết thụt vào.

4. Bài gửi đăng trên Tạp chí được đánh máy vi tính theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 10pt trên khổ giấy A4 (Lề trái: 2,8 cm; Phải: 2,5cm; Trên: 3,0cm; Dưới: 2,5cm - được chia làm 02 cột) - Biểu mẫu Template của bài báo được đính kèm Thể lệ này. File điện tử của bản thảo được gửi về Ban biên tập Tạp chí qua địa chỉ Email: jmst@vimaru.edu.vn.
Quy cách trình bày:
      + Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 12pt);
      + Họ và tên tác giả (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 10pt);
      + Tên đơn vị (Times New Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt);
      + Bài báo cần có đầy đủ tóm tắt, từ khóa, tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối thiểu 100 từ, tối đa 300 từ phải nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình (Times New Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt);
      + Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp và cần phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự;
      + Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần được chú thích đầy đủ (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9pt);
      + Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thường, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản.
      + Bản thảo bài báo không đánh số trang.

5. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. Bài không đăng không trả lại bản thảo cho người gửi.

6. Tác giả có bài đư­ợc đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đ­ược biếu 01 bản Tạp chí đăng bài đó và đ­ược h­ưởng mọi quyền lợi theo quy định.

 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ sau:
Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”
Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Số: 484 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Tel: +84 225 3829 111; Email: jmst@vimaru.edu.vn

 

Ghi chú: Theo Thông báo số 28/HĐCDGSNN, ký ngày 7/6/2006 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước có quy định những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được tính từ 0 đến 0,75 điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận các chức danh GS, PGS.

File đính kèm: