Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu tạp chí

Giới thiệu
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

 • Tên tạp chí: Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải".
 • Năm xuất bản: 2004.
 • Tổng số cán bộ tham gia thực hiện:
 • Ban biên tập: 15 người.
 • Ban chế bản, in ấn, phát hành: 20 - 30 người. (Phòng Khoa học Công nghệ và Trung tâm Thông tin Tư liệu của Trường.)
 • Người chịu trách nhiệm xuất bản: PGS,TSKH Đặng Văn Uy - Hiệu trưởng.
 • Nội dung, mục đích thông tin:

        - Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác nghiên cứu, khai tác kinh tế biển và bảo vệ môi trường góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

        - Phục vụ công tác nghiên cứu, công bố và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc chuyên nghành do trường đào tạo: Kinh tế biển, Đóng tàu thủy, Công trình thủy, Bảo đảm an toàn hàng hải, Điều khiển tàu biển, Khai thác và vận hành máy tàu thủy, Điện - điện tử tàu biển và Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trên.

 • Thể thức xuất bản:
 • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt.
 • Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ.
 • Khuôn khổ: 21x29cm.
 • Số trang: 100 trang.
 • Số lượng: 300 bản/kỳ.
 • Phạm vi phát hành: Trên toàn quốc.
 • Đối tượng phục vụ: Cán bộ quản lý, các cán bộ khoa học cả các đơn vị nghiên cứu, đơn vị sản xuất có liên quan trong lĩnh vực kinh tế biển và các trường đại học kỹ thuật trên cả nước.
 • Trụ sở tòa soạn: Phòng 206 B, Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam