Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • [THÔNG BÁO] Về việc phổ biến các Nghị quyết IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75

  Nhà trường nhận được Công văn số 709/CHHVN-VPIMO ngày 24/02/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phổ biến các Nghị quyết IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75. Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thông qua Nghị quyết MEPC.326(75) và MEPC.327(75), cụ thể:  - Nghị quyết MEPC.326(75) về ban hành Hướng dẫn 2020 về giám sát hàm lượng lưu huỳnh trung bình toàn cầu của dầu...
 • [THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế về cơ khí tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững AMAS2021

  Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị quốc tế về cơ khí tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững AMAS2021 (The International Conference on Advanced Mechanical Engineering, Automation and Sustainable Development 2021) với chủ đề “Hội thảo Quốc tế về Vật liệu, Máy và Phương pháp phát triển bền vững Special Editon International Conference on Material, Machines and...
 • [THÔNG BÁO] Về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV

  Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay, Câu lạc bộ đã tập hợp được số lượng lớn các Trường đào tạo - Học Viện - Viện - Trung tâm cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực tham gia, góp tiếng nói rất quan trọng trong giới khoa học nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà nói chung. Đây thực sự là ngôi nhà...
 • [THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021. Qua thời gian triển khai tời các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ...
 • [THÔNG BÁO] Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

  Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2020-2021: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm...

Pages