Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • THÔNG BÁO: Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″ (PHENMA 2019)

  Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″ (PHENMA 2019) sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019. Thông báo số 2 và chương trình của Hội nghị được cập nhật tại các đường link sau: http://phenma2019.math.sfedu.ru; https://vase.com.vn/su-kien/thong-bao-ve-han-nop-tom-tat-hoi-nghi-phenma-2019/ Xin lưu ý một số mốc...
 • THÔNG BÁO: Về việc tổ chức và tham gia viết bài cho Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Thông báo số 02 về việc tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII của Câu Lạc bộ Cơ khí Động lực, Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học biết để tham gia viết bài cho Hội nghị. Thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN lần thứ XII và thời hạn đăng ký tham gia viết bài được gửi trực tiếp về Hội nghị qua email: hnckdl12@tlu.edu.vn hoặc gửi...
 • THÔNG BÁO: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2018-2019

  Thực hiện Kế hoạch 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019; Căn cứ Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường của Trường ĐHHH VN; Thực hiện Thông báo 93/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 17/01/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020

  Thực hiện Công văn 1968/BGTVT-MT ký ngày 06/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020 như sau (xem Công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

  Thực hiện Công văn 1577/BGTVT-KHCN ký ngày 22/2/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 cụ thể như sau (xem Công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất (theo mẫu) được gửi...

Pages