Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Họp thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của ứng viên GS, PGS năm 2021

  Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh ứng viên GS, PGS năm 2021 theo Quyết định số 2118/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 09/11/2021 đã tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên GS, PGS năm 2021 theo yêu cầu của Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai và báo cáo kết quả xét của văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước tại:...
 • [THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

          Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã triển khai Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm học 2020-2021 và thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022. Trên cơ sở Hồ sơ đăng...
 • [THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

           Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ đã tiến hành tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2021-2022 và trình Hội đồng Đào tạo & Khoa học...
 • Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (TECHFEST HAIPHONG 2021)

          Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (TECHFEST HAIPHONG 2021) là hoạt động sự kiện khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức nhằm truyền cảm hứng, giới thiệu và tôn vinh những thành tựu nổi bật của hoạt động đổi mới sáng tạo; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương và quảng bá, thúc đẩy kết nối đầu tư, kết nối...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2021

             Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Nhà trường; Căn cứ kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2020-2021; Căn cứ Thể lệ xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” (gọi tắt là giải thưởng NEPTUNE) của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc triển khai đăng ký xét tặng giải thưởng như sau:...

Pages