Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Trọng điểm năm 2022

         Ngày 30/6/2023, tại phòng 3.1, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đánh giá nghiệm thu 02 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022: “Nghiên cứu ứng xử của tấm vải cường độ cao Kevlar chịu tải trọng đầu đạn ở tỷ lệ microscopic bằng phương pháp mô phỏng số” - Mã số: DT2022.01, do TS. Phạm Quốc Hoàn làm Chủ nhiệm; TS. Phạm Văn Sỹ, TS. Vũ Hữu Trường, ThS. Lê Thị Lệ tham gia và “Nghiên cứu phát triển thuật toán dựa trên trí tuệ bầy đàn (swarm intelligence) cho bài toán tối ưu kết cấu công trình” - Mã số: DT2022.03, do TS. Vũ Hữu Trường làm Chủ nhiệm; TS. Phạm Văn Sỹ, TS. Phạm Quốc Hoàn tham gia.
         Hội đồng nghiệm thu được thành lập gồm 7 thành viên, do TS. Phạm Trần Thế Nam, Trưởng phòng, Phòng Khoa học - Công  nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị theo Quyết định thành lập hội đồng Khoa học công nghệ cấp Cơ sở số 923/QĐ-ĐHHHVN-KHCN và 924/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 02/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
         Tham dự buổi đánh giá nghiệm thu có phòng Khoa học - Công nghệ, các thành viên hội đồng trong và ngoài trường, Chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia thực hiện đề tài cùng các giảng viên, các nhà khoa học quan tâm tới dự. Các thành viên Hội đồng và các cán bộ, giảng viên quan tâm đã lần lượt được nghe 02 Chủ nhiệm thay mặt nhóm nghiên cứu để báo cáo kết quả thực hiện.
         Đề tài “Nghiên cứu ứng xử của tấm vải cường độ cao Kevlar chịu tải trọng đầu đạn ở tỷ lệ microscopic bằng phương pháp mô phỏng số” đã đưa ra quá trình nghiên cứu ứng xử của một tấm vải chịu tải trọng đầu đạn, từ mô hình một bó sợi nêu trên, nhóm tác giả cũng đã đề xuất một mô hình đa tỷ lệ của tấm vải mà trong đó vùng va chạm được mô phỏng ở tỷ lệ microscopic còn các vùng còn lại ở tỷ lệ mesoscopic. Mô hình được kiểm chuẩn bằng cách so sánh vận tốc dư của đầu đạn sau va chạm với kết quả trong lý thuyết và các nghiên cứu khác đã được công bố. Mô hình đã cho phép nghiên cứu sự biến thiên của năng lượng bên trong tấm vải khi va chạm, tương tác giữa các bó sợi và cơ chế phá hủy của vật liệu. Mô hình hoàn toàn có thể được áp dụng cho các nghiên cứu sâu hơn về ứng xử của vật liệu ở tỷ lệ vi mô.
        Đề tài “Nghiên cứu phát triển thuật toán dựa trên trí tuệ bầy đàn (swarm intelligence) cho bài toán tối ưu kết cấu công trình” đã đưa ra các tổng quan tài liệu về các bài toán tối ưu chung cũng như các thiết kế tối ưu cho kết cấu giàn và các thuật toán dựa trên trí thông minh bầy đàn; Trong nghiên cứu này, nhóm thực hiện khai thác một metaheuristic cải tiến mới để truy cập hiệu suất thuật toán dơi tiêu chuẩn (BA) cho các vấn đề kỹ thuật tối ưu hóa và thiết kế tối ưu hóa các kết cấu giàn. Như trường hợp của nhiều thuật toán metaheuristic, BA rất dễ thực hiện và một thuật toán cơ bản như vậy có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau với tính linh hoạt cao. Tuy nhiên, khi giai đoạn khai thác của nó bị thay đổi quá nhanh bằng cách thay đổi nhanh độ ồn và tốc độ phát xung, nó có thể bị đình trệ sau giai đoạn đầu. Nó có thể dẫn đến xác suất thành công thấp trong việc tìm kiếm con mồi thực sự. Do đó, một chức năng âm lượng mới được đề xuất để điều chỉnh kích thước bước của bước đi ngẫu nhiên một cách hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu này đề xuất một kỹ thuật quy trình đẩy có thể tạo ra sự can thiệp vào thuật toán BA để đưa ra mức tối ưu toàn cầu thực sự trong một vài thế hệ thay vì nhiều lần tính toán. Tất cả các kết quả nghiên cứu được xác nhận theo kết quả của nghiên cứu được thiết lập tốt. Cuối cùng, BA đề xuất được áp dụng để tối ưu hóa trọng lượng kết cấu của kết cấu giàn.
         Cả 02 đề tài đã được triển khai nghiên cứu thành công với sản phẩm là 02 công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCIE với các thứ hạng Tạp chí từ Q3 trở lên, đáp ứng các yêu cầu theo quy định quản lý và thuyết minh đề tài được phê duyệt.
          Kết quả nghiệm thu của 02 đề tài đã được Hội đồng nhất trí đánh giá xếp loại Đạt.
          Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
 
Trao đổi trực tiếp giữa thành viên Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài
Các ủy viên Phản biện của đề tài đọc Phiếu nhận xét
Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài DT2022.01
Các ủy viên Phản biện của đề tài đọc Phiếu nhận xét
Các ý kiến trao đổi  trực tiếp tại Hội đồng
Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài DT2022.03
 
Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp