Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • [THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

  Thực hiện Công văn 2894/BGTVT-KHCN ngày 05/04/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem công văn gửi kèm). Các Phiếu đề xuất (theo...
 • [THÔNG BÁO] Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021

  Căn cứ Công văn số 1243/KH-ĐHHHVN-KHCN ngày 18/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021; Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên  năm học 2020-2021. Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 11/01/2021 của...
 • [THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông” - VNICT 2021

  Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông phối hợp với Viện Công nghệ thông tin tổ chức với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số” (Thông tin chi tiết của Hội thảo được gửi kèm). Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên...
 • Chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giời 26/4/2021

  Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Năm 2021, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ:...
 • [THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế về Logistics và Kỹ thuật công nghiệp ICLIE 2021

  Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị khoa học quốc tế về Logistics và Kỹ thuật công nghiệp ICLIE 2021 (The International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2021) do Trường Đại học Văn Lang tổ chức (Thông tin chi tiết của Hội nghị được đính kèm thông báo này). Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên,...

Pages