Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • [THÔNG BÁO] Về việc tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Kế hoạch 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021. Nhà trường thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, các giảng viên, sinh viên đã được giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021 như sau (Chi tiết xem trong Văn bản đính...
 • [THÔNG BÁO] Về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV

  Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay, Câu lạc bộ đã tập hợp được số lượng lớn các Trường đào tạo - Học Viện - Viện - Trung tâm cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực tham gia, góp tiếng nói rất quan trọng trong giới khoa học nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà nói chung. Đây thực sự là ngôi nhà...
 • [THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021. Qua thời gian triển khai tời các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ...
 • [THÔNG BÁO] Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

  Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2020-2021: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021)

  Nhân dịp chào mừng năm mới 2021, Nhà trường xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 01/2020 hoặc tháng 02/2021, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, Nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải trước ngày 23/12/20202 để Ban biên tập tiến hành quy trình bình...

Pages