Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Thông báo Tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017)

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 142/TB-ĐHKT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017). Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2017 với sự phối hợp giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), Đại học Aston (Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và...
 • Thông báo Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Giấy mời số 66/GM-HCQG về việc viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh...
 • Thông báo V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

  THÔNG BÁO V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50 Thực hiện thông báo số 36/TB-ĐHKT-KHCN về việc tổ chức Hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 15 tháng 02 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ được tổ chức...
 • Giới thiệu tạp chí

  Giới thiệu TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI Tên tạp chí: Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải". Năm xuất bản: 2004. Tổng số cán bộ tham gia thực hiện: Ban biên tập: 15 người. Ban chế bản, in ấn, phát hành: 20 - 30 người. (Phòng Khoa học Công nghệ và Trung tâm Thông tin Tư liệu của Trường.) Người chịu trách nhiệm xuất bản: PGS,TSKH Đặng Văn Uy - Hiệu trưởng. Nội dung, mục đích thông tin:...
 • Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế KHCN Hàng hải các Phân Ban

  1. Phân ban Hàng hải : Session on Navigation, Ship Production Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 2. Phân ban Cơ khí Động lực: Session on Mechanical Dynamics Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 3. Phân ban Đóng tàu: Ship Production and Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 4. Phân ban Môi trường: Environmental Engineering Toàn văn nội...

Pages