Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Giới thiệu tạp chí

  Giới thiệu TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI Tên tạp chí: Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải". Năm xuất bản: 2004. Tổng số cán bộ tham gia thực hiện: Ban biên tập: 15 người. Ban chế bản, in ấn, phát hành: 20 - 30 người. (Phòng Khoa học Công nghệ và Trung tâm Thông tin Tư liệu của Trường.) Người chịu trách nhiệm xuất bản: PGS,TSKH Đặng Văn Uy - Hiệu trưởng. Nội dung, mục đích thông tin:...
 • Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế KHCN Hàng hải các Phân Ban

  1. Phân ban Hàng hải : Session on Navigation, Ship Production Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 2. Phân ban Cơ khí Động lực: Session on Mechanical Dynamics Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 3. Phân ban Đóng tàu: Ship Production and Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 4. Phân ban Môi trường: Environmental Engineering Toàn văn nội...
 • Tổng kết ứng dụng khoa học & công nghệ của Trường ĐH Hàng hải VN trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lĩnh vực kinh tế biển

  Trong những năm gần đây, sự hợp tác NCKH và CGCN của cán bộ giảng viên Nhà trường với các Bộ ngành và Thành phố đã có những bước đi tích cực, thường xuyên bám sát các đơn vị sản xuất kinh doanh: đóng tàu, dịch vụ hàng hải... Nhiều vấn đề KHCN đang vướng mắc tại cơ sở sản xuất, địa phương, nhiều thiết bị, hệ thống, phần mềm điều khiển của các trang thiết bị trên tàu và cảng biển... nhập từ nước ngoài bị hư hỏng, đã...
 • Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2015 đã được ứng dụng trong việc xây dựng và thực thi đường lối, chính sách CNH, HĐH

  Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển KH&CN cùng với phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. KH&CN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, hàng đầu. Sức mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực KH&CN. KH&CN không những chỉ chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả nghiên cứu...
 • Hội thảo liêm chính học thuật toàn quốc lần 2 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

  Nhằm góp phần tạo ra những đột phá toàn diện về chất lượng đào tạo, nghiên cứu đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao nhận thức và gắn kết sinh viên với hoạt động liêm chính học thuật của nhà trường, từ đó mở rộng các mô hình đã triển khai thành công, hiệu quả, ngày 9/9/2016. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty Igroup Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo liêm chính học thuật lần 2 với nội dung: Định hướng...

Pages