Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • THÔNG BÁO: V/v báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời nhằm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020-2021 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện lập báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ...
 • THÔNG BÁO: Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

  Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2020-2021: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm...
 • Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Trường năm học 2019-2020

  Năm học 2019 - 2020, sau vòng bảo vệ cấp khoa/bộ môn với 94 đề tài cùng sự tham gia của 282 sinh viên đã có 19 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc lọt vào vòng thi cấp Trường. Trong 02 ngày 28 và 29/07/2020, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu và xét tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020. PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã dự và phát...
 • Danh sách ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công...
 • Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5/2020

  Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 là ngày hội tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động giảng dạy, sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại khoa học mới. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa...

Pages