Skip to content Skip to navigation

Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
91
Tóm tắt: 

Các hệ thống lái tự động trên tàu biển thường chỉ có khả năng điều khiển tàu đi theo một hướng đi nhất định. Trong quá trình dẫn tàu, người điều khiển phải thường xuyên kiểm tra vị trí tàu. Nếu phát hiện sai lệch về vị trí tàu so với tuyến hành trình, sỹ quan hàng hải phải điều chỉnh hướng đi đặt vào hệ thống lái nhằm đưa tàu về đường đi đã định. Thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập sẽ làm thay sỹ quan hàng hải việc này. Bài báo này đề cập đến nguyên lý điều khiển, sơ đồ khối của thiết bị và kết quả thử nghiệm điều khiển tàu theo đường đi đã định của thiết bị này.

Tải về: