Skip to content Skip to navigation

Một số xu hướng phát triển của cảng biển thế giới

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
102
Tóm tắt: 

Trong nền kinh tế biển Việt Nam, ngành hàng hải nói chung và lĩnh vực cảng biển nói riêng đóng một vai trò cực kì quan trọng để tận dụng lợi thế của quốc gia có biển. Để có chiến lược phát triển cảng biển đúng đắn, cần phải thấy được các khuynh hướng cơ bản của cảng biển thế hới hiện nay và đó chính là mục đích của bài báo này 

Tải về: