Skip to content Skip to navigation

Phát triển vận tải biển Việt Nam giai đoạn 2013-2020 cơ hội và thách thức

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
106
Tóm tắt: 

Phát triển dịch vụ vận tải biển là vấn đề trọng tâm đặt ra đối với các cường quốc về hàng hải vì chi phí đầu tư xây dựng các tuyến đường hàng hải thấp, hầu hết là các tuyến đường giao thông tự nhiên không đòi hỏi nhiều vốn, nguyên vật liệu, sức lao động để xây dựng, duy trì, bảo quản. Hơn nữa giá thành vận tải biển vào loại thấp nhất trong các phương thức vận tải do trọng tải tàu biển lớn, cự ly vận chuyển trung bình lớn, tiêu thụ nhiên liệu trên một tấn trọng tải thấp, cộng với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong vận tải và thông tin được áp dụng nên giá thành vận tải biển có xu hướng ngày càng hạ hơn. Với lợi thế bờ biển dài, địa hình đa dạng nằm trên các tuyến đường hàng hải quốc tế lớn, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển giao thông vận tải biển. Nhận thấy những lợi thế và vị trí quan trọng của ngành VTB Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước là một yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên nó cũng phải đối mặt với những thách thức lớn và cơ hội ít ỏi trong giai đoạn phát triển hiện nay. 

Tải về: