Skip to content Skip to navigation

Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
99
Tóm tắt: 

Khi áp dụng một phương thức hiện đại như các phương tiện điện tử trong giao kết hợp đồng thì các bên cạnh các tiện ích mà giao kết hợp đồng điện tử mang lại, các bên phải đối mặt với một số rủi ro nhất định, cả về mặt kỹ thuật, về mặt thương mại cũng như về mặt pháp lý. Bài báo giới thiệu một cách khái quát các rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử. 

Tải về: