Skip to content Skip to navigation

Tính toán dây neo ụ nổi có khối treo đơn lẻ- Analysis of mooring line equipped with gravity cell

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
46
Tóm tắt: 

Bên cạnh ụ khô, triền, đà, hệ thống nâng hạ tàu thẳng đứng nhờ sử dụng cơ cấu nâng bằng năng lượng điện, khí, v.v..., ụ nổi hiện đang là một trong các dạng công trình nâng hạ rất phổ biến trong các nhà máy đóng tàu của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mặc dù là hệ thống quyết định tính cơ động và an toàn khi khai thác của ụ nổi, nhưng hệ thống dây neo hiện vẫn chưa có phương pháp tính toán thống nhất, nhất là các bài toán tính toán dây neo trong các trường hợp đặc biệt. Bài báo đề cấp đến việc tính toán dây neo ụ nổi trong trường hợp có khối treo đơn lẻ. 

Tải về: