Skip to content Skip to navigation

Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện - Application of microcontroller to make a mutifunction loader for electrical driver systems

Năm: 
Trang: 
14
Tóm tắt: 

Trong thí nghiệm máy điện, các hệ thống truyền động điện nhất thiết phải có tải để khảo sát và lấy các đặc tính của chúng. Phòng thí nghiệm Máy điện - Cơ sở truyền động điện (105A6) thuộc Khoa Điện – Điện tử có bộ nguồn một chiều thay đổi được cấp cho phanh điện từ để chỉnh tải, tuy nhiên việc thực hiện không được tự động và không đáp ứng được độ tinh chỉnh khi đòi hỏi độ chính xác cao. Nghiên cứu này sẽ giới thiệu việc xây dựng bộ điều chỉnh ứng dụng vi điều khiển để kết hợp với thiết bị sẵn có để tạo ra bộ điều chỉnh tải đa năng nhằm tạo các đặc tính của tải theo đúng yêu cầu thực tiễn.

Từ khóa: Vi điều khiển, truyền động điện, máy điện, tải, phanh điện từ.

Tải về: