Skip to content Skip to navigation

Trần Đăng Hoan

Trần Đăng Hoan

Chức vụ: 
Giảng viên
Đơn vị: 
Khoa Công nghệ Thông tin
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Tin học
Liên hệ: 
Tầng 3 - Nhà A4- 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Lĩnh vực chuyên môn: 
Tin học