Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu Khoa học

Tên đề tài Năm Cấp đề tài Mã số Đề tài Chủ nhiệm đề tài
Nghiên cứu, xây dựng Bộ bài tập thực hành Điều động tàu trên tàu huấn luyện Sao Biển phục vụ công tác huấn luyện sĩ quan và sinh viên ngành Điều khiển tàu biển Năm 2011 Trường PGS.TS. Nguyễn Viết Thành
Đánh giá hiện trạng quản lý và xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống xử lý nước dằn cho tàu hàng trên 10.000DWT Năm 2016 Bộ MT151001 ThS. Nguyễn Đình Thạch
Xây dựng các giải pháp xử lý, quản lý các loại bùn nạo vét trong xây dựng, duy tu và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông Hàng hải Năm 2016 Bộ MT163005 PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh, điều khiển thích nghi bền vững cho tay máy đôi (dual-arm robot) sử dụng trong các dây chuyền lắp ráp tự động Năm 2016 Bộ DT164065 TS. Lê Anh Tuấn
Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm xác định cơ chế hình thành cặn lắng trong buồng cháy động cơ diesel Năm 2016 Bộ TS. Nguyễn Lan Hương
Xây dựng mô hình tính toán kết cấu bến nổi bằng các thùng bê tông thành mỏng cốt sợi thủy tinh để thích ứng với hiện tượng biến đổi mực nước lớn Năm 2016 Bộ DT164047 TS. Trần Long Giang
Nghiên cứu dựng cảnh mô phỏng các vùng nước cảng biển Việt Nam phục vụ đào tạo và huấn luyện thuyền viên Năm 2016 Bộ DT163013 TS. Trần Văn Lượng
Thiết kế, chế tạo thiết bị giảm thiểu lượng muội trong khí xả của thiết bị đốt nhiên liệu diesel Năm 2016 Bộ DT163013 PGS.TS. Trần Hồng Hà
Thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống tách dầu từ hỗn hợp dầu nước dạng ống quay ly tâm Năm 2016 Bộ DT163007 PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc
Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo, kiểm tra, đánh giá độ ồn cho tàu thủy hiện đại theo QCVN 80:2014/BGTVT Năm 2016 Bộ DT164003 PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Pages