Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu quá trình hình thành muội trong buồng đốt và thiết kế chế tạo thiết bị xử lý muội trong khí xả của nồi hơi tàu thuỷ