Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy

Research, design autopilot system
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày một phương pháp hiệu quả trong thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy dạng số gọi là “hệ thống lái số”. Trong đó, khối điều khiển trung tâm là một bộ điều khiển logic khả trình - PLC có tích hợp thuật toán PID tiên tiến. Khối giao diện vận hành sử dụng một màn hình cảm ứng HMI để thuyền viên có thể dễ dàng xem các sự kiện, điều khiển, giám sát và hiển thị từng trang màn hình đồ họa với các menu và giao diện vận hành thân thiện cũng như dễ dàng xác định được các thông tin động học của con tàu.

Abstract: 

This report presents a effective method of designing marine digital autopilot system named “digital autopilot”. The central control panel is a programmable logic cotroller - PLC that it has integrated advanced PID algorithm. The operator interface panel using a touch screen HMI for seafarers can easily view events, controls, monitoring, and display each graphical page with user-friendly menu and operation as well as ease to identify the dynamic information of the ship.

Số TT: 
4
Trang: 
19