Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu, xây dưng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp