Skip to content Skip to navigation

Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo nâng cao chất lượng hệ thống đo nồng độ khí dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ

Application of artificial neural network to raise the measuring system quality of the gas concentration using MQ semiconductor sensor
Tóm tắt: 

Bài báo đưa ra giải pháp ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (MNN) để nâng cao chất lượng hệ thống đo dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ đo nồng độ khí trong môi trường công nghiệp. MQ là dòng cảm biến được cấu tạo từ các oxit kim loại bán dẫn. Cảm biến có ưu điểm là độ nhạy cao, đáp ứng nhanh, tuổi thọ dài, vùng nhiệt hoạt động rộng, giá thành rẻ, công suất tiêu thụ nhỏ nhưng lại có nhược điểm là cảm biến có tính phản ứng đa khí, bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và nhiệt độ của môi trường đo. Do đó vấn đề loại trừ các nhược điểm trên để nâng cao chất lượng hệ thống đo khi sử dụng cảm biến loại này là rất quan trọng. Các giải pháp sử dụng mạng nơ ron nhân tạo để hiệu chỉnh lại đặc tính của cảm biến sẽ cải thiện được chất lượng hoạt động của hệ thống đo.

Abstract: 

This paper presents an application of artificial neural network to raise the measuring system quality using MQ semiconductor sensor in the industry. The MQ is made of semiconductor metal oxides. MQ good points are high sensitivity, fast response, durability, wide operating temperature range, low cost, low power consumption. The bad points are high operating temperature, aging. Besides, MQ sensor is influenced by humidity and temperature. Therefore, it is very important to eliminate above disadvantages to raise the measuring system quality. Using artificial neural network is suggested to re-adjust the sensor characteristic. This really helps to improve the quality of the measurement system.

Số TT: 
3
Trang: 
13