Skip to content Skip to navigation

Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5/2020

Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 là ngày hội tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động giảng dạy, sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại khoa học mới.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với quốc gia nói chung, đối với giáo dục đại học nói riêng, cũng như vai trò của một trường đại học trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; trong những năm vừa qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động khoa học công nghệ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về đổi mới sáng tạo, cũng như khẳng định uy tín của Nhà trường trong cộng đồng học thuật.
Có thể kể đến một số cải cách như: Ban hành “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”; Ban hành “Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam”; Ban hành “Quy định về việc quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam”. Với những biện pháp trên, trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều khởi sắc.
Đối với hoạt động NCKH của sinh viên, một số cải cách đã được thực hiện như: nâng cao mức giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học”, hỗ trợ kinh phí để sinh viên có sản phẩm nghiên cứu được công bố tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Từ đó, số lượng và chất lượng Đề tài NCKH sinh viên gửi dự thi cấp Bộ được nâng cao.
Trong năm 2019, theo phân tích dữ liệu khoa học trên Web of Science và Scopus, UPM (University Performance Metrics) đã công bố Bảng xếp hạng về các chỉ số nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học cả nước, trong đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã vươn lên nhóm các trường đại học hàng đầu. Cụ thể: đứng thứ 21 về tổng thể của các chỉ số nghiên cứu; đứng thứ 4 về chỉ số nghiên cứu nội lực; đứng thứ 18 về chỉ số trích dẫn trung bình; đứng thứ 27 về chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và đứng thứ 26 về chỉ số quy mô công bố. Vừa qua, Nhóm Thông tin Nghiên cứu của Trường Đại học Duy Tân (DTU Research Informeta Group) đã đưa ra một Bảng xếp hạng mới về công bố khoa học quốc tế chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu của Scopus, trong đó Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đứng ở vị trí thứ 20/50 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Số lượng công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus đã tăng đột biến trong năm 2019 (với 105 công bố khoa học quốc tế năm 2018, bước sang năm 2019 đã có 202 công bố và quý I/2020 đã có 50 công bố khoa học quốc tế được ghi nhận).
Năm 2020, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực để chung tay khắc phục những khó khăn trong mùa dịch. Với tinh thần ứng dụng Khoa học Công nghệ trong đời sống, Bộ môn Hóa học thuộc Viện Môi trường pha chế thành công dung dịch khử trùng, sát khuẩn phòng, chống vi rút Corona theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát miễn phí cho các cán bộ, sinh viên Nhà trường.
Giữ trọn tinh thần chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2020 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao của các Giảng viên và sinh viên của Nhà trường, hoàn thành đúng mục tiêu mà kế hoạch năm học đã đề ra.