Skip to content Skip to navigation

Chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giời 26/4/2021

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.
Năm 2021, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khuyên khích đổi mới sáng tạo, phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm trong bối cảng suy thoái của nhiều nền kinh tế trên thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.