Skip to content Skip to navigation

Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải”

Ngày 13/12/2017 tại Nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành cuộc họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải” - Mã số: DT174034 do PGS.TS. Nguyễn Kim Phương chủ nhiệm.
Các thành viên Hội đồng và các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đã được Chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài trình này nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của đề tài:
        Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tính ổn định, sức bền, mớn nước của tàu hàng nói chung, tàu hàng rời và tàu dầu nói riêng;
       Sản phẩm của đề tài có hàm lượng khoa học cao, phù hợp với yêu cầu nội địa hóa thiết bị mang lại hiệu quả cao trong công tác đào tạo, huấn luyện sinh viên ngành đi biển và sĩ quan hàng hải;
       Bên cạnh đó, đề tài còn có đóng góp nhất định cho việc phát triển kỹ thuật mô phỏng hệ thống trên tàu thủy phục vụ cho đào tạo, huấn luyên trên bờ, đồng thời góp phần phát triển huấn luyện qua mô phỏng đáp ứng các tiêu chuẩn Công ước STCW 70/2010;
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy sự làm chủ trong thiết kế, chế tạo phần cứng, phần mềm mô phỏng hệ thống xếp sỡ hàng trên tàu. Ngoài ra, sản phẩm của đề tài còn phục vụ cho E-learning trong hàng hải.
       Một số hình ảnh trong buổi họp hội đồng nghiệm thu đánh giá:

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đánh giá đề tài

Sản phẩm công nghệ của đề tài.

Qua các ý kiến nhận xét từ phản biện đề tài và những ý kiến đóng góp từ các thành viên đề tài, nhóm Tác giả thực hiện đề tài đã ghi nhận và bổ sung theo những ý kiến đề xuất.

Kết quả đạt được của đề tài đã được Hội đồng đánh giá Đạt.

Nội dung của đề tài sẽ được bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các thủ tục đề nghị Nghiệm thu cấp Bộ.

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp