Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị tổng kết và trao tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2021-2022

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị tổng kết và trao tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”
cấp trường năm học 2021-2022
 
1. Thời gian: Từ 15h00 ngày 24 tháng 5 năm 2022 (Chiều thứ Ba).
2. Địa điểm:  Phòng họp số 3.3 - Tầng 3 nhà A1.
3. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, ĐTN, lãnh đạo các Khoa/Viện có sinh viên NCKH, các phòng ĐT, KHCN, CTSV, KHTC, thành viên Hội đồng xét tặng, giảng viên hướng dẫn và nhóm sinh viên có công trình tham gia xét tặng.