Skip to content Skip to navigation

Hội nghị nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm 2016-2017

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên tới các Khoa/Viện trong toàn Trường.
Năm học 2016 - 2017 đã có 63 đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 1671 sinh viên, các đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu tại Khoa/Viện chuyên môn. Trong 63 đề tài, các Khoa/Viện chuyên môn đã lựa chọn được 17 đề tài xuất sắc nhất được đề xuất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Trường và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2016-2017.

Bảng 1. Số lượng đề tài NCKH Sinh viên các Khoa/Viện

 

Ngày 12/5/2017 tại Phòng Hội thảo quốc tế số 1 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường. 17 đề tài được thực hiện bới các sinh viên, nhóm sinh viên có hàm lượng khoa học và thực tiễn được tuyển chọn từ các Khoa/Viện được báo cáo trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu do PHT. TS. Phạm Xuân Dương làm chủ tịch. Chất lượng đề tài NCKH Sinh viên bảo vệ cấp Trường được các thành viên Hội đồng đánh giá cao cả về học thuật, nội dung và những sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiệm thu đánh giá như sau:

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

 

Một số hình ảnh Hội nghị: https://goo.gl/photos/1qGBtFokTW2tecGW8