Skip to content Skip to navigation

Hội thảo CLB Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 41

Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật được thành lập từ năm 1993 do sáng kiến của: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Học viện Kỹ thuật Quân sự và sự kết nối của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, CLB đã có 17 trường thành viên và tương lai sẽ có nhiều hơn. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị thường trực CLB.

Hoạt động của CLB nhằm tăng cường mối liên kết hợp tác giữa các trường ĐH kỹ thuật trong hoạt động KH-CN, tăng cường khai thác tiềm năng KH-CN của mỗi trường phục vụ đào tạo và góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý KH-CN ở các trường thành viên trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. CLB là cầu nối giữa các trường thành viên với các doanh nghiệp, địa phương trong cả nước hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hàng năm CLB tổ chức từ 1 đến 2 hội thảo theo các chủ đề cụ thể liên quan đến hoạt động KH-CN phục vụ đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các hội thảo của CLB được tổ chức luân phiên nên mỗi kỳ họp trường đăng cai là đồng chủ tịch với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Các hội thảo của CLB thường được tổ chức ở địa phương và có sự tham gia của một số cơ quan Trung ương, các ban, ngành, doanh nghiệp của một số tỉnh, thành trong khu vực tổ chức hội thảo.

Ngày 01/11/2012, 17 trường đại học, học viện thành viên của CLB đã có mặt: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, ĐH Hàng hải Việt Nam, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Nông lâm Thái Nguyên, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Thủy lợi, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các trường đã đi tham quan 4 địa điểm thuộc tỉnh Quảng Ninh: huyện Cẩm Phả (hoạt động khai thác than và vấn đề xử lý môi trường), thị xã Quảng Yên (hoạt động cơ khí chế tạo), huyện Hoành Bồ (hoạt động sản xuất VLXD) và Vịnh Hạ Long (hoạt động du lịch).