Skip to content Skip to navigation

Hội thảo “Xu hướng xanh và thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong Chuỗi cung ứng hàng hải và Logistics”

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động logistics xuyên suốt từ sản xuất tới tiêu dùng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành logistics và Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng xanh và thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong Chuỗi cung ứng hàng hải và logistics cần phải chú trọng.
Chiều ngày  26/4/2021, tại Văn phòng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hội thảo “Xu hướng xanh và thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong Chuỗi cung ứng hàng hải và Logistics”. Tham dự hội thảo có Ban lãnh đạo Khoa, đại diện Phòng Khoa học - Công nghệ và các cán bộ giảng viên quan tâm.
Hội thảo đã đưa ra các chủ đề liên quan đến xu hướng, thực tiện ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng; Kinh tế vận tải thủy nội địa; Kinh tế ngoại thương và Kinh tế vận tải biển.
Thay mặt Hội đồng Đào tạo & KHCN Khoa Kinh tế và Ban tổ chức Hội thảo, TS. Phạm Việt Hùng - Phó Trưởng Khoa Kinh tế đã đánh giá khái quát các bài viết vế mặt cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, số liệu, trích dẫn, các hàm ý quản lý và khoa học được các tác giả nêu ra trong từng bài tham luận với chủ đề xu hướng xanh, thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong chuỗi cung ứng hàng hải và logistics ở Việt Nam Hiện nay.
Có 04 tham luận được trình bày tại hội thảo, gợi mở các nội dung cốt lõi để từ đó, các nhà nghiên cứu cùng đưa ra những lập luận, góc nhìn lý thuyết và thực tiễn, giúp hoàn thiện và làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu trong chủ đề. Các nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo bao gồm:
1. Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển vận tảu thủy nội địa nhằm thúc đẩy Logistic xanh, ThS. Nguyễn Thị Hường;
2. Phát triển thương mại điện tử bền vững ở Việt Nam, ThS. Huỳnh Tất Minh;
3. Xu hướng xanh và thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong Chuỗi cung ứng hàng hải và Logistics, ThS. Phan Minh Tiến;
4. Ứng dung IOT và kho hàng thông minh, TS. Phạm Thị Yến.
Tại Hội thảo, các cán bộ, giảng viên cũng đã có nhiều trao đổi với báo cáo viên xung quanh các nội dung thuyết trình nhằm làm rõ vấn đề đang được đề cập.
Một số hình ảnh tại hội thảo:

ThS. Nguyễn Thị Hường trình bày tham luận tại Hội thảo

Các báo cáo viên tại Hội thảo và Lãnh đạo Khoa Kinh tế

Hội thảo kết thúc thành công. Chủ đề “Xu hướng xanh và thực tiễn ứng dụng Khoa học Công nghệ trong chuỗi cung ứng hàng hải và logistics” đã giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và cập nhật nhiều kiến thức thiết thực cho các cán bộ, giảng viên của khoa Kinh tế. Trong năm học 2020-2021, Khoa Kinh tế có kế hoạch tiếp tục tổ chức các chuỗi hội thảo khoa học với các chuyên đề trong các lĩnh vực logistics… để tiếp tục khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, công bố các công trình nghiên cứu và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy.

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp.