Skip to content Skip to navigation

Họp Hội đồng Đào tạo & KHCN Trường tín nhiệm thành viên tham gia hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

         Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại Phòng họp 2.1, Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (Đào tạo &KHCN) đã tiến hành phiên họp lấy phiếu tín nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng.

          Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng Đào tạo & KHCN Nhà trường. Tại cuộc họp, TS. Trần Thế Nam, Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN), Thư ký Khoa học Hội đồng đã trình bày báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên ghi danh xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 và lý lịch trích ngang của các thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021.

           Căn cứ các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2019/BGDĐT, các thành viên Hội đồng Đào tạo & KHCN đã tiến hành trao đổi, thảo luận, bỏ phiếu và thống nhất tín nhiệm 09 thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 như sau:

           Dựa trên kết quả tín nhiệm, PGS. TS. Phạm Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Đào tạo & KHCN đã tổng kết, giao nhiệm vụ cho các thành viên được tín nhiệm tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ứng viên ghi danh đạt chuẩn GS, PGS năm 2021 hoàn thành mục tiêu. Chủ tịch Hội đồng Đào tạo &KHCN cũng giao Phòng KH-CN soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 trình Hiệu trưởng ký và ban hành./.

          Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN PGS.TS. Phạm Xuân Dương

 

TS. Trần Thế Nam - Thư ký Hội đồng ĐT&KHCN báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên đăng ký xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS và lý lịch trích ngang của các thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

Các thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận, trao đổi và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải năm 2021

Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN kết luận cuộc họp và giao nhiệm vụ cho các ứng viên ghi danh, các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp.