Skip to content Skip to navigation

Họp xét tặng Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2016 - 2017

Với mục đích tạo điều kiện và động viên khuyến khích kịp thời các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc, mang lại hiệu quả và khả năng ứng dụng cao, ngày 13/11/2017 tại Phòng họp Giao ban, GS.TS. Lương Công Nhớ - Chủ tịch Hội đồng Đào tạo và Khoa học Công nghệ chủ trì cuộc họp xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2016 – 2017, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Đào tạo và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Tại cuộc họp, Trưởng Phòng Khoa học – Công nghệ đã báo cáo tóm tắt các số liệu công trình nghiên cứu khoa học của các tập thể và cá nhân tham gia xét tặng trong năm học 2016 – 2017. Qua các số liệu báo cáo, các thành viên trong Hội đồng đã tham gia thảo luận, đánh giá các công trình tham gia xét tặng dựa trên Quy chế xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 


Hội đồng Đào tạo và Khoa học Công nghệ đã xét và lựa chọn ra được tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017. Kết quả xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Giải thưởng Tập thể:

- Khoa Điện - Điện tử - Giải Nhất;

- Viện Nghiên cứu Phát triển - Giải Nhì;

- Khoa Hàng hải - Giải Ba.

2. Giải thưởng Cá nhân:

- PGS.TS. Phạm Kỳ Quang - Giải Nhất;

- TS. Đinh Anh Tuấn - Giải Nhì;

- TS. Trần Long Giang - Giải Ba.

 

Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Neptune năm 2017 sẽ được trao tặng tới các Tập thể và Cá nhân trong dịp Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017./.