Skip to content Skip to navigation

Lịch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2016 -2017

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên sẽ được tổ chức tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Tầng 3, Nhà A1 Khu Hiệu bộ;
Thời gian: Cả ngày thứ 6 (Sáng từ 07h10 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00) - 12/5/2017;
Lịch nghiệm thu chi tiết được đính kèm thông báo này.

Phòng Khoa học - Công nghệ kính đề nghị các Giảng viên hướng dẫn, Sinh viên và các nhóm Sinh viên chú ý:
- Chuẩn bị slide trình chiếu (các tóm tắt kết quả nghiên cứu phát cho các thành viên Hội đồng - nếu có);
- Thời gian bảo vệ dành cho 01 đề tài tối đa là 25 phút (trong đó tối đa 15 phút thuyết trình và 10 phút dành cho phần trả lời các câu hỏi từ các thành viên Hội đồng).

File đính kèm: