Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Văn phòng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Địa chỉ: P.206 A-B-C - Nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại: +84 225 3829 111
Email: khcn@vimaru.edu.vn
Zalo Official