Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu 18 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Hàng hải đã có 84 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được đăng ký với sự tham gia của 251 sinh viên từ các Khoa/Viện trong toàn trường.

PHT. PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng Khai mạc và phát biểu tại buổi nghiệm thu

Trải qua các buổi đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa/Viện đã lựa chọn được 18 đề tài xuất sắc nhất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên cấp Trường diễn ra vào  ngày 16/5 tại Phòng HTQT số 1, Tầng 3, Nhà A1. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 đồng thời là một trong chuỗi các sự kiện thuộc chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.
Buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên là một hoạt động thường niên có ý nghĩa, và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình.
Tại buổi nghiệm thu, mỗi nhóm có 25 phút để trình bày khái quát và phản biện trước Hội đồng về đề tài nghiên cứu của nhóm mình. Phần tranh luận diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự trao đổi thẳng thắn giữa các tác giả với Hội đồng nghiệm thu nhằm làm rõ hơn nội dung nghiên cứu của các đề tài, đồng thời qua đây có thể tuyển chọn được những đề tài có chất lượng, tính ứng dụng thực tiễn cao tham gia bảo vệ Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ.

Kết quả đánh giá của Hội đồng như sau:

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp