Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng phần mềm đo tín hiệu Acoustic Emission lên tới 1MHz đa kênh trên động cơ diesel tàu thủy”, mã số DT223027

15h00, ngày 07/3/2023, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng phần mềm đo tín hiệu Acoustic Emission lên tới 1MHz đa kênh trên động cơ diesel tàu thủy”, mã số DT223027, do PGS.TS. Đào Minh Quân làm chủ nhiệm đề tài.
Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ được thành lập gồm 7 thành viên, do TS. Trần Thế Nam – TP. Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị thực hiện theo Quyết định thành lập hội đồng Khoa học công nghệ cấp Cơ sở số 263/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN.
Tham dự buổi đánh giá nghiệm thu có phòng KH-CN, các thành viên hội đồng trong và ngoài trường, Chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia thực hiện đề tài cùng các giảng viên, các nhà khoa học quan tâm tới dự.
Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu xây dựng thành công phần mềm đo tín hiệu AE tần số cao đa kênh sẽ giúp cho việc khảo sát nghiên cứu các tín hiệu AE một cách đồng bộ, đơn giản và giảm thiểu được chi phí đầu tư cho cơ sở vật chất nghiên cứu. Với phần mềm xây dựng hoạt động tin cậy, dễ thao tác sử dụng, hoạt động động độc lập, có thể kết hợp với nhiều loại thiết bị chuyển đổi của hãng NI; có thể đo đồng bộ tín hiệu tần số cao trên nhiều kênh; Áp dụng cho diesel tàu thủy nói riêng và tất cả các hệ thống đo dao động nói chung.
Đề tài đã được tác giả trình bày báo cáo trước toàn thể Hội đồng đánh giá nghiệm thu, cùng nhận xét và trao đổi, góp ý cho đề tài, với các nội dung nghiên cứu về tổng quan tín hiệu Acoustic Emission (AE) và lĩnh vực ứng dụng; nghiên cứu xây dựng phần mềm đo tín hiệu AE tần số cao đa kênh; nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyển đổi dữ liệu, phần mềm cắt dữ liệu và phân tích dữ liệu sau khi đo tiến tới thử nghiệm hệ thống đo tín hiệu AE trên động cơ diesel tàu thủy. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ tín hiệu AE cùng các đặc tính cơ bản; đã khảo sát được các nghiên cứu ứng dụng tín hiệu AE, đặc biệt là các ứng dụng trên động cơ Diesel; đã xây dựng được phần mềm đo tín hiệu AE lên tới 1 MHz đa kênh; đã xây dựng được tính năng chuyển đổi dữ liệu và tính FFT. Với kết quả đạt được, về mục tiêu lâu dài nhằm xây dựng hệ thống đo tín hiệu Acoustic Emission tần số cao đa kênh để từ đó đưa việc sử dụng tín hiệu này trong nghiên cứu các hệ thống cơ khí tại Việt Nam, về mục tiêu trước mắt là làm chủ công nghệ đo tín hiệu Acoustic Emission, tạo tiền đề và mở ra các hướng nghiên cứu ứng dụng tín hiệu Acoustic Emisstion trong động cơ diesel, và làm cơ sở cho các nhà khoa học trong nước xây dựng, phát triển các hệ thống đo riêng của từng người theo đặc tính của từng hệ thống cụ thể.
Kết quả đề tài đã được Hội đồng nhất trí đánh giá Đạt.