Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu Giai đoạn 1 nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2017: “Xây dựng lộ trình và giải pháp xử lý khí độc hại trong khí thải động cơ diesel thủy đáp ứng yêu cầu của Công ước quốc tế Marpol cho đội tàu biển Việt Nam" - Mã số: MT171002

Ngày 20/12/2017 tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành cuộc họp của Hội đồng cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu Giai đoạn 1 nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2017: “Xây dựng lộ trình và giải pháp xử lý khí độc hại trong khí thải động cơ diesel thủy đáp ứng yêu cầu của Công ước quốc tế Marpol cho đội tàu biển Việt Nam” - Mã số: MT171002 do PGS.TSKH. Đặng Văn Uy làm chủ nhiệm.
Các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học tham dự đã được nghe Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện báo cáo kết quả giai đoạn 1 của nhiệm vụ. Ở giai đoạn 1 này, đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thực hiện giảm thải chất độc hai do khí thải của tàu biển gây ra trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả đạt được trong giai đoạn 1 của đề tài:
- Bước đầu làm chủ đươc công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý sơ cấp và thứ cấp khí độc hại NOx, Sox, HC và căn cứng trong khí thải động cơ diesel tàu thủy đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Xây dựng được quy trình lắp đặt trên động cơ 6LU32, qua đó đã làm phong phú thêm cơ sở vật chất thí nghiệm cho Nhà trường và có thể thực hiện nhiệm vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo, cũng như là công cụ thực hành hiệu quả cho sinh viên.
Đề tài đã được Hội đồng đánh giá Đạt, đề nghị Chủ nhiệm và nhóm thực hiện tiếp tục triển khai các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

Một số hình ảnh tại cuộc họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu:

Quang cảnh buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài

PGS.TSKH. Đặng Văn Uy thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện

Hội đồng nghe và trao đổi ý kiến về kết quả đạt được của đề tài

Các thành viên và nhà khoa học quan tâm tham dự buổi báo cáo

Tin do Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp