Skip to content Skip to navigation

Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

        Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ các Quy định liên quan về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (HĐ ĐT&KHCN) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã lựa chọn và đề cử 09 thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 (Quyết định đính kèm).
         Chiều ngày 18/5/2021, hòa trong các hoạt động chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, tại phòng họp 2.1 - Nhà A1, Nhà trường đã tổ chức phiên họp lần thứ Nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.
Tham dự phiên họp có PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng cùng với 09 thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 và Thư ký HĐ ĐT&KHCN nhà Trường.
        Phát biểu khai mạc phiên họp, PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã thông báo kết quả cuộc họp HĐ ĐT&KHCN và công bố Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021. Thay mặt tập thể Lãnh đạo Trường, Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và nhấn mạnh đến công tác tổ chức xét công nhận các hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, căn cứ theo tiến độ và kế hoạch của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
        Tại phiên họp, TS. Trần Thế Nam - Thư ký Hội đồng Đào tạo & KHCN đã giới thiệu và trình bày dự kiến nhân sự cho các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở. Dưới sự điều hành của Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.
        Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở đã nhất trí cao với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Kết quả bầu cử Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 như sau:
        1. GS.TS. Lương Công Nhớ: Chủ tịch Hội đồng
        2. PGS.TS. Nguyễn Minh Đức: Phó Chủ tịch
        3. PGS.TS. Trần Khánh Toàn: Thư ký Hội đồng
        Tiếp tục phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở GS.TS. Lương Công Nhớ đã tiến hành thông qua kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở và giới thiệu danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trên cơ sở danh sách trích ngang của ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất phân công thành viên đọc, thẩm định hồ sơ ứng viên năm 2021. Các ứng viên đăng ký ghi danh sẽ hoàn thành hồ sơ, báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ tại các phiên họp tiếp theo.
        Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giáo sư cơ sở 2021 đã thành công tốt đẹp với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, minh bạch và theo đúng quy định.

        Một số hình ảnh tại phiên họp:

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc phiên họp và công bố Quyết định thành lập
Hội đồng giáo sư Cơ sở năm 2021

Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở tham dự Phiên thứ Nhất
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

Các thành viên Hội đồng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng

Thay mặt Tập thể Lãnh đạo Trường, PGS.TS. Phạm Xuân Dương giao nhiệm vụ
cho Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

GS.TS. Lương Công Nhớ - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở điều hành các nội dung làm việc
của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp