Skip to content Skip to navigation

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà quản lý doanh nghiệp và Nhà trường; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học của Nhà trường và thiết thực lập thành tích chào mừng Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956 - 01/4/2016).
Sáng ngày 22/4/2016, tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam”.
Đến dự với Hội thảo có TS. Phạm Xuân Dương - Phó Hiệu trưởng - Đại diện lãnh Đạo Nhà trường; Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Đại diện Cảng Hải Phòng; Đại diện Công ty Interserco; Đại diện các Khoa/Viện trong toàn trường; Báo cáo viên; Cán bộ Giảng viên Khoa Kinh tế, Khoa Công trình và các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có quan tâm.
Hội thảo đã nghe đại diện Cục Hàng hải Việt Nam trình bày về vấn đề quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hệ thống cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển và hệ thống các kết cấu hạ tầng khác, việc phát triển cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, các quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các vùng và địa phương; phát triển hệ thống cảng cạn để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của từng khu vực và hành lang kinh tế, đặc biệt đối với hàng hóa được vận chuyển bằng container; đồng thời, phát triển hệ thống cảng cạn phải đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong hoạt động quản lý, khai thác cảng cạn, đặc biệt trong quá trình lựa chọn địa điểm cụ thể để xây dựng cảng cạn.
Tại Hội thảo, đại diện Cảng Hải Phòng đã trình bày tham luận Giải pháp cho công tác di dời và chuyển đổi công năng các bến cảng trên sông Cấm, đây là một vấn đề cấp thiết năm trong phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông Vận tải.
Cũng tại đây, các đại biểu còn được nghe các tham luận như: phát triển cảng cạn - Giải pháp hỗ trợ cảng biển và điều tiết giao thông khu vực của đại diện Interserco; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thiết kế các công trình cảng biển của đại diện Khoa Công trình và tham luận về Một số vấn đề về dịch vụ cảng biển ở Việt Nam của Khoa Kinh tế - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Các tham luận đều mang đến những thông tin và những giải pháp hữu ích đối với các đơn vị tham gia.
Cuối buổi hội thảo, lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan tới Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam cũng như các chính sách hiện nay của Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam trình bày Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030