Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″ (PHENMA 2019)

Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″ (PHENMA 2019) sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Thông báo số 2 và chương trình của Hội nghị được cập nhật tại các đường link sau:

http://phenma2019.math.sfedu.ru;

https://vase.com.vn/su-kien/thong-bao-ve-han-nop-tom-tat-hoi-nghi-phenma...

Xin lưu ý một số mốc quan trọng:

Hạn chót cho tóm tắt: ngày 01 tháng 5 năm 2019
Thông báo chấp nhận tóm tắt: ngày 01 tháng 7 năm 2019
Đăng ký thanh toán lệ phí: ngày 01 tháng 10 năm 2019
Đăng ký và đến Hà Nội: ngày 07 tháng 11 năm 2019
Hội nghị: ngày 08-10 tháng 11 năm 2019
Hạn chót nhận toàn văn bài báo: ngày 01 tháng 12 năm 2019

Các nhà Khoa học Việt Nam tham dự sẽ có cơ chế lệ phí tham dự riêng, cụ thế như sau:
- Phí đăng ký đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2019 sẽ là 150 USD (Phí cho các nhà khoa học quốc tế là 400 USD)
- Đối với các nhà khoa học trẻ (tối đa 35 tuổi), các nghiên cứu sinh, lệ phí đăng ký là 100 USD. Phí đăng ký này không bao gồm Kỷ yếu Hội nghị.

Các tóm tắt của báo cáo trình bày trong một trang trong WORD (* .docx) phải được gửi qua e-mail trước ngày 01 tháng 5 năm 2019 trực tiếp tới địa chỉ email:parinov_ia@mail.ru; ppr@math.rsu.ru
Tác giả sẽ được thông báo chấp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Kỷ yếu của hội nghị sẽ được công bố bởi các nhà xuất bản uy tín dưới đây:
1.    “Advanced Materials” by Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.
2.    Proceedings of the 2019 International Conference on “Physics, Mechanics of New Materials and Their Applications” by Nova Science Publishers, New York.
3.    Số đặc biệt của tạp chí ISI (ESCI WEB OF SCIENCE) –SCOPUS “Material Physics and Mechanics", Saint-Petersburg, Russia.

(Thời hạn nộp bản Full là ngày 01 tháng 12 năm 2019. Số trang toàn văn bài báo cho kỷ yếu Springer và Nova là 15 trang tối đa. Tập chí ISI Material Physics and Mechanics là 06 trang tối đa. Thông báo cụ thể hướng dẫn cho bản thảo sẽ được gửi đến tác giả sau khi bản tóm tắt được chấp nhận cho báo cáo)

Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Hội nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam
- Số tài khoản: 0671141666888
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Chi nhánh Hoàn Kiếm

Nhiều Nhà khoa học quốc tế rất có uy tín của nhiều nước cùng chủ trì và tham gia Ban tổ chức (có danh sách trên trang Web). Logo cuả của các đơn vị chủ trì và tài trợ; danh sách Ban Tổ chức quốc tế, trong nước đã được giới thiệu trên trang Web.
“7 Scope of the conference”” của Hội nghị bao trùm nhiều nội dung khoa học hiện đại và đa dạng rất phù hợp với công tác NCKH và đào tạo của các Trường ĐH và Viện NC của Việt Nam, bao gồm:
Phạm vi của hội nghị bao gồm các chủ đề (không giới hạn) sau:
1.    Vật liệu: Ferro-Piezoelectrics, Chất bán dẫn, Chất siêu dẫn, Vật liệu môi trường, Vật liệu y tế, composite, gốm sứ, màng mỏng, vật liệu nano, vật liệu mới cho sản xuất phụ gia, vật liệu kỹ thuật kim loại, v.v.
2.    Công nghệ & Phương pháp Gia công: Chế biến bột, Công nghệ chế biến, Công nghệ áp điện, Chế biến MEMS, v.v.
3.    Đặc tính vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Thuộc tính cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất cơ học, mô hình phần tử hữu hạn, mô hình toán học, mô hình vật lý, thí nghiệm vật lý, v.v.
4.    Các ứng dụng: MEMS, Cấu trúc dị thể, Piezotransducers, Thiết bị siêu dẫn, Điốt phát sáng, Truyền thông đa phương tiện, Vật liệu tổng hợp sợi gia cường, Giám sát công trình xây dựng, Dầu bôi trơn và ma sát, Chất thải, v.v.
5.    Năng lượng tái tạo: Vật liệu, phương pháp và ứng dụng
6.    Công nghệ dưới nước: Truyền thông dưới nước, Kỹ thuật hàng hải, Hệ thống năng lượng, Năng lượng đại dương, v.v.
7.    Công nghiệp và quản lý: Ứng dụng CAD / CAM / CAE, Dụng cụ công nghiệp, EDM, Gia công vật liệu, Máy móc, v.v.
8.    Các lĩnh vực liên quan khác

Xin đề nghị các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trường cao đẳng, các Doanh nghiệp thông báo rộng rãi đến toàn bộ các nhà khoa học, các bạn bè đồng nghiệp của các trường, viện NC và doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham dự. Mọi thông tin xin liên lạc trực tiếp với:

1. TS. Nguyễn Hữu Quang (Email: quang.nguyenhuu@hust.edu.vn, Mobile: 0942167123);
2. TS. Trần Thế Văn (Email: vanct4.hut@gmail.com, Mobile: 0904162701;
3. TS. Nguyễn Anh Tú (Email: tuna@haui.edu.vn, Mobile: 0904378033);

Tổng thư ký Khoa học:
PGS. TS. Nguyễn Đức Toàn, Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn, Mobile: 0988693047;

Thư ký Đối ngoại và Tổ chức:
1. TS. Phạm Đức An, Email: an.phamduc@ hust.edu.vn, Mobile: 0971561418;
2. TS. Mạc Thị Thoa, Email: thoa.macthi@hust.edu.vn, Mobile: 0985288366;