Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XVI (năm 2023)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các Nhà khoa học Thông báo số 02 của ban tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XVI.
Tổ chức tại trường Đại học Giao thông vận tải,  Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm./.