Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

       Ngày 06 tháng 11 năm 2023 tại Phòng họp 2.1, Hội đồng Khoa học & Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành họp xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2023 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường, cùng các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính.
       Hội đồng KH&ĐT Trường đã nghe báo cáo tổng hợp của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ về công tác triển khai giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2023. Trên cơ sở 05 hồ sơ đăng ký Giải thưởng tập thể và 04 hồ sơ đăng ký Giải thưởng cá nhân, theo các tiêu chí xếp loại của Quy chế xét tặng giải thưởng đã ban hành, Hội đồng KH&ĐT Trường đã thống nhất xét, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học trao giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2023 như sau:
      a. Giải thưởng tập thể:
     b. Giải thưởng cá nhân:

       - Giao Phòng KH-CN chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục lập Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2023, chuẩn bị Giấy khen để trao trong dịp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023.
        Hội đồng KH&ĐT đã tiến hành thảo luận và nhất trí với nội dung trên với kết quả 100% thành viên hội đồng thông qua.
        Hội đồng KH&ĐT Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị, tập thể và cá nhân được biết./.