Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học NEPTUNE năm 2019

Nhằm mục đích tạo điều kiện, khuyến khích, động viên các tập thể và cá nhân trong toàn Trường có nhiều thành tích, công trình nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc, mang lại hiệu quả và khả năng ứng dụng cao. Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày 05/11/2019, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học NEPTUNE năm 2019, với sự tham dự của tất cả các thành viên trong Hội đồng.
Tại cuộc họp, Thư ký thường trực Hội đồng - Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã báo cáo tóm tắt các số liệu hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng của các tập thể và cá nhân. Từ các số liệu tổng hợp, các thành viên trong Hội đồng đã tham gia thảo luận, xem xét và đánh giá các công trình tham gia xét tặng dựa trên các tiêu chí xếp loại của Quy chế xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học NEPTUNE đã ban hành.
Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ đã xét và lựa chọn ra được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019. Kết quả xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm 2019 đề nghị xem file đính kèm.

Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị, tập thể và cá nhân được biết./.